Fizjoterapeuta stał się integralną częścią zespołu terapeutycznego Szpitala św. Zofii. Ze specjalistami z różnych dziedzin (lekarze, położne, doradcy laktacyjni) stworzyliśmy model holistycznej opieki profilaktycznej i terapeutycznej nad kobietą w okresie okołoporodowym. Pacjentki oddziałów położniczych w tym Domu Narodzin mają możliwość bezpłatnej, kompleksowej konsultacji z wykwalifikowanymi fizjoterapeutkami.

We współczesnym świecie medycznym coraz więcej działań skupia się wokół profilaktyki, kierowanej edukacji pacjenta i wcześnie podejmowanej terapii zachowawczej. Działalność fizjoterapeuty w obszarze uroginekologii i położnictwa jest od lat popularna i ogólnodostępna w krajach zachodnich (Francja, Norwegia, Niemcy, Austria, Szwajcaria). W Polsce do tej pory kontakt z nielicznymi wykwalifikowanymi i odpowiednio przygotowanymi fizjoterapeutami uroginekologicznymi możliwy był tylko w ramach indywidualnej wizyty w gabinecie prywatnym.

W 2015 roku powstał PROGRAM WCZESNEJ REHABILITACJI POPORODOWEJ. Jego celem było zapewnienie dostępnej i bezpłatnej możliwości konsultacji z odpowiednio wykwalifikowanym fizjoterapeutą uroginekologicznym. Program ma na celu promowanie wśród pacjentek zachowań i postaw prozdrowotnych w zakresie:

  • dbania o zdrowie intymne, szerzenie wiedzy na temat profilaktyki nietrzymania moczu
  • obniżenia narządu rodnego, podejmowania aktywności seksualnej po porodzie oraz aktywności fizycznej po okresie połogu
  • edukację w zakresie doboru treningów oraz prawidłowego wykonywania czynności dnia codziennego

    Podczas konsultacji przeprowadzane jest też BADANIE MIĘŚNI DNA MIEDNICY, w ramach którego sprawdzana jest zdolność do samodzielnej, prawidłowej aktywacji tych struktur. Ocenie podlegają również parametry siłowo-wytrzymałościowe oraz stan strukturalny i napięcie mięśniowe. Na tej podstawie pacjentka otrzymuje zindywidualizowany trening mięśni dna miednicy na okres połogu i laktacji, dopasowany do jej potrzeb i możliwości.

    Badanie ma charakter przesiewowy – daje możliwość wczesnej identyfikacji kobiet narażonych na długotrwałą dysfunkcję. W przypadku wykrycia czynników ryzyka, pacjentki informowane są o możliwościach dalszego postępowania i ewentualnej terapii w ramach PORADNI WCZESNEJ REHABILITACJI POPORODOWEJ I UROGINEKOLOGICZNEJ (wizyty odpłatne).

    Fizjoterapeutki opiekują się również pacjentkami z problemami okołoporodowymi, m.in. z objawami bólu obręczy miednicznej, kości ogonowej, dysfunkcjami kresy białej/rozejściem mięśni prostych brzucha. Współpracują również z położnymi w zakresie działań pomocniczych w problemach laktacyjnych.