PORODY RODZINNE

W porodach rodzinnych obowiązują następujące ZASADY:

 1. W porodzie rodzinnym może uczestniczyć wyłącznie jedna osoba towarzysząca (ojciec dziecka, w szczególnych przypadkach inna bliska osoba, wyłącznie za zgodą dyrektora szpitala).
 2. Osoba towarzysząca powinna mieszkać z rodzącą, co najmniej przez 14 dni przed porodem, w dniu porodu musi być zdrowa, nie może być objęta kwarantanną, izolacją, nie miała styczności z chorym lub podejrzanym o zakażenie COVID-19 w ciągu 14 dni od terminu porodu.
 3. Rodziny przygotowujące się do porodu rodzinnego powinny przez 14 dni przed terminem porodu ograniczyć do niezbędnego minimum kontakty z osobami obcymi, celem zminimalizowania prawdopodobieństwa zakażenia koronawirusem.
 4. Przy przyjęciu do szpitala, osoba towarzysząca podlega tym samym procedurom, co pacjentka rodząca, tj. ma sprawdzaną temperaturę ciała, satrurację oraz musi wypełnić formularz ankiety epidemiologicznej.
 5. Decyzję o możliwości porodu rodzinnego podejmuje lekarz / położna Izby Przyjęć po wstępnym badaniu i analizie ankiety epidemiologicznej.
 6. Osoba towarzysząca przez cały okres pobytu na terenie szpitala zachowuje bezpieczny 2-metrowy dystans wobec innych osób poza rodzącą, zwłaszcza w traktach komunikacyjnych. W sali porodowej osoba towarzysząca zachowuje się zgodnie z poleceniami osoby prowadzącej poród.
 7. Osoba towarzysząca nie opuszcza pokoju porodowego, o ile nie otrzyma takiego polecenia od personelu medycznego, co może mieć miejsce np. w nagłej sytuacji położniczej; w takim przypadku osoba towarzysząca oczekuje na pozwolenie powrotu, jeśli taki jest możliwy.
 8. Osoba towarzysząca po wejściu do sali porodowej dezynfekuje ręce i przez cały okres pobytu w sali porodowej ma założoną atestowaną maseczkę ochronną (w przypadku maski chirurgicznej zmienia ją co 2h, w przypadku masek FFP2/FFP3 stosuje się do zaleceń producenta- 6-12 godzin).
 9. Ze względów bezpieczeństwa, osoba towarzysząca w porodzie i pacjentka rodząca podczas przemieszczania się po terenie szpitala (ciągi komunikacyjne) muszą mieć zasłonięte usta i nos atestowaną maseczką ochronną. Prosimy, aby w I okresie porodu pacjentka zakładała maseczkę ochronną, kiedy personel przebywa w sali. Szpital nie zapewnia takich masek pacjentkom i osobom towarzyszącym, dlatego należy je dołączyć do rzeczy pacjentki przygotowanych na pobyt w szpitalu.
 10. Po 2 godzinach od zakończenia porodu, osoba towarzysząca niezwłocznie opuszcza szpital.
 11. W przypadku porodu zabiegowego lub cięcia cesarskiego, nie dopuszcza się obecności osoby towarzyszącej.
 12. Uprzejmie informujemy, że zgodnie z aktualnie obowiązującymi wymaganiami Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie standardu organizacyjnego opieki okołoporodowej zapewniamy noworodkowi bezpośrednio po porodzie nieprzerwany kontakt z matką „skóra do skóry” trwający dwie godziny, z uwzględnieniem stanu medycznego dziecka i matki (dotyczy także dzieci urodzonych drogą cięcia cesarskiego). W obrębie Bloku Porodowego dzieci kangurowane są przez ojców tylko w sytuacji, kiedy stan medyczny matki na to nie pozwala (np. podczas procedury wyłyżeczkowania jamy macicy).

  Dotychczas procedura alternatywnego kangurowania noworodka przez ojca nie była wdrażana w Szpitalu w obrębie Bloku Operacyjnego, ponieważ realizowana jest przez matki, co jest priorytetem ze względów medycznych i zdrowotnych (głównym celem jest przekazanie noworodkowi mikrobioty matki oraz przystawienie do piersi celem stymulacji laktacji).

  „Zalecenia Ministra Zdrowia dotyczące kangurowania dzieci przez osobę towarzyszącą przy porodzie rozwiązanym cięciem cesarskim” z dnia 16.12.2020 mogłyby dotyczyć wyłącznie sytuacji, gdyby matka ze względu na stan zdrowia po porodzie nie była w stanie kangurować noworodka. W związku z aktualnymi zagrożeniami epidemicznymi oraz ze względów organizacyjnych, mając na uwadze zapewnienie pełnego bezpieczeństwa pacjentkom, noworodkom oraz personelowi, w Szpitalu Specjalistycznym św. Zofii nie ma możliwości dopuszczenia obecności dodatkowej osoby po porodzie rozwiązanym cięciem cesarskim. Blok Operacyjny nie zapewnia pełnej izolacji tak, jak jednoosobowa sala porodowa. W tym miejscu krzyżują się drogi pacjentów po różnych operacjach, w tym także onkologicznych z grupy wysokiego ryzyka powikłaniami Covid-19.

 13. W dalszym ciągu obowiązuje zakaz odwiedzin pacjentek w szpitalu.

SALA POBYTOWA

Droga Pacjentko!

 • Często myj ręce wodą z mydłem lub dezynfekuj je płynem na bazie alkoholu.
 • Zachowaj co najmniej 1,5 metra odległości od innych osób.
 • Unikaj dotykania oczu, nosa i ust.
 • Kiedy kaszlesz lub kichasz zakrywaj usta i nos zgiętym ramieniem lub jednorazową chusteczką.
 • Zasłaniaj usta i nos maseczką jednorazową w przypadku:
  1. gdy personel szpitala wchodzi do sali,
  2. gdy poruszasz się po szpitalu (sklepik, badanie poza oddziałem pobytu, itp.)
 • Dbajmy wszyscy o nasze wspólne bezpieczeństwo!
  DODATKOWO W STREFIE IZOLACJI: Nie opuszczaj sali pobytowej bez polecenia personelu!