Jest do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-15:00

W celu umówienia spotkania zapraszamy do kontaktu: 22 25 59 808 lub m.matysiak@szpitalzelazna.pl

Adres do korespondencji: Centrum Medyczne „Żelazna” sp. z o.o. ul. Żelazna 90, 01-004 Warszawa

 

Kompetencje i zakres zadań Pełnomocnika ds. praw pacjenta  w Centrum Medycznym
 „Żelazna”  sp. z o.o.

 • wsparcie w sytuacjach trudnych i konfliktowych pomiędzy pacjentem, a personelem medycznym;
 • przyjmowanie i rozpatrywanie skarg, roszczeń i wniosków (zgodnie z obowiązującą procedurą) oraz monitorowanie stopnia realizacji wdrożonych działań;
 • organizacja i nadzór procesu mediacji w sytuacjach roszczeniowych oraz sprawach przedsądowych pomiędzy pacjentem/pełnomocnikiem pacjenta, a Spółką Centrum Medyczne ”Żelazna”;
 • przyjmowanie opinii pozytywnych i skarg dotyczących świadczonych usług i ich dalsza dystrybucja;
 • prowadzenie i nadzór administracyjny roszczeń pacjentów;
 • organizowanie szkoleń z zakresu praw pacjenta, profesjonalnej obsługi oraz komunikacji
  z pacjentem;
 • nadzór nad jakością świadczonych usług w Spółce z pełnym uwzględnieniem praw pacjenta zgodnie z obowiązującym stanem prawnym;
 • reprezentowanie Spółki w kontaktach z instytucjami zewnętrznymi w zakresie praw pacjenta lub innych zgodnie z udzielonym pełnomocnictwem.
 • udzielanie odpowiedzi na zadawane pytania dotyczące hospitalizacji w Szpitalu a także świadczonych w nim usług.

Postępowanie z opiniami Pacjentów

W CMŻ rozpatrywane są skargi i wnioski wniesione:

Każdy wniosek powinien zawierać:

 • imię i nazwisko
 • adres wnoszącego lub adres mail
 • opis sytuacji

Termin odpowiedzi na skargę wynosi 30 dni, od daty jej wpływu do Centrum Medycznego „Żelazna” sp. z o.o.

Wszystkich Naszych Pacjentów zapraszamy do podzielenia się z nami opiniami pozytywnymi dotyczącymi naszej działalności.

Opinie prosimy przekazywać na adres korespondencyjny, adres mail lub nr fax.

mgr Magdalena Matysiak

Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta