Przyszpitalny Dom Narodzin rozpoczął działalność w październiku 2012 roku.

Jednak nasza historia sięga 2010 roku, kiedy to zakiełkowała w nas potrzeba stworzenia alternatywnego systemu opieki nad rodzącą. Szpital przestał już być jedynym miejscem planowanego przyjścia dziecka na świat. Powstała wtedy tzw. „zielona linia”, która funkcjonowała w obrębie Bloku Porodowego Szpitala św. Zofii. Polegała na sprawowanej samodzielnie przez położną opiece nad rodzącą w fizjologicznie przebiegającej ciąży i porodzie. Były wzloty i upadki…. Ale dzięki temu, a także na bazie zebranych doświadczeń został stworzony „Model opieki nad pacjentką w porodzie fizjologicznym…” i powstał PIERWSZY W POLSCE PRZYSZPITALNY DOM NARODZIN.

Miejsce to powstało, aby spełniać rosnące potrzeby i ambicje zarówno kobiet rodzących jak i położnych. Jest to doskonała alternatywa dla rodziców, którzy bardzo chcą rodzić naturalnie, ale z różnych powodów nie decydują się na poród w domu. Było to możliwe dzięki ciężkiej pracy zespołu położnych przy wsparciu dr n. med. Wojciecha Puzyny.

Od tego czasu w naszym towarzystwie przyszło na świat ponad 5000 dzieci. Z roku na rok zainteresowanie takimi porodami jest coraz większe. Staramy się wychodzić naprzeciw oczekiwaniom naszych podopiecznych. Zbieramy doświadczenia, nawiązujemy kontakty z Przyszpitalnymi Domami Narodzin funkcjonującymi na terenie Europy.

Z potrzeby ducha i twórczych umiejętności położnych pojawił się nasz znak rozpoznawczy, który w miarę upływu czasu ulegał przemianie.

W 2020 roku powstało nowe logo Domu Narodzin i zostało zarejestrowane w Urzędzie Patentowym.

Nasz Przyszpitalny Dom Narodzin to miejsce, w którym kobiety mają możliwość przeżycia naturalnego porodu pod opieką doświadczonych, wykwalifikowanych położnych.

Praca położnych wspierana jest przez zespół lekarzy ginekologów, neonatologów, fizjoterapeutów uroginekologicznych a także psychologów. Działający w ten sposób system, został opracowany na podstawie doświadczeń i wzajemnego zaufania szpitalnego zespołu terapeutycznego. Praca w Przyszpitalnym Domu Narodzin pozwala w pełni realizować możliwości jakie daje zawód położnej.

Zapewnienie kobietom i ich rodzinom holistycznej, profesjonalnej opieki sprzyja odbudowaniu i wzmocnieniu prestiżu zawodu położnej. Wiąże się też z ogromną odpowiedzialnością i samodzielnością, dając tym samym o wiele większą satysfakcję z wykonywanej pracy.

W Domu Narodzin w sposób szczególny realizowane są możliwości jakie daje standard opieki okołoporodowej. W tym miejscu to kobieta jest najważniejsza.

Jesteśmy pionierami w prowadzeniu badań mięśni dna miednicy przez fizjoterapeutę uroginekologicznego u kobiet po porodzie. Od poniedziałku do piątku w godzinach przedpołudniowych fizjoterapeutka spotyka się indywidualnie w oddziale z każdą pacjentką.

Na życzenie pacjentki jest możliwość wsparcia psychologicznego.

Położne pracujące w oddziale położniczym swoim profesjonalnym podejściem do wykonywanych obowiązków starają się zapewnić matce i dziecku wsparcie i poczucie bezpieczeństwa.

Edukują w zakresie higieny, pielęgnacji i karmienia dziecka zachęcając matkę do pokonywania bariery lęku i zdobywania nowych umiejętności.