ADRES

Centrum Medyczne "Żelazna" sp. z o.o.
Szpital Specjalistyczny św. Zofii
Przychodnia Specjalistyczna św. Zofii

ul. Żelazna 90
01-004 Warszawa

NIP: 527-01-04-746
REGON: 012103423

Spółka posiada rachunek 27124062471111000049753815 w Banku Pekao.

Telefon

Izba Przyjęć: +48 22 25 59 802

Dojazd do szpitala

Autobusy: 157, 190, 520, 527

Tramwaje: 10, 13, 20, 23, 26

Parking

CMŻ dysponuje ograniczoną liczbą miejsc parkingowych. Istnieje możliwość zaparkowania, w bezpośredniej okolicy Centrum, przy ul. Żelaznej i ul. Nowolipie

 

Formularz kontaktowy