Najczęściej zadawane pytania

1Czy poród w Domu Narodzin finansowany jest przez NFZ?
Tak, poród w DN nie wiąże się z dodatkowymi opłatami.
2Czy ostatni etap porodu – parcie - odbywa się w wybranym pokoju w DN, czy przechodzi się w inne miejsce?
Pacjentka rodząca znajduje się w DN od początku porodu i co najmniej 2-3 godziny po porodzie, tzn. cały poród odbywa się w Domu Narodzin.
3Skoro w DN nie ma klasycznego łóżka porodowego, to gdzie tu się rodzi?
Porody w DN odbywają się w większości w pozycjach wertykalnych: przy drabince, na materacu, na stołku porodowym, do wody. Rodzi się tam, gdzie kobiecie jest wygodnie.
4Czy przy porodzie w DN może uczestniczyć osoba towarzysząca?
Tak
5Czy w DN jest znieczulenie?
W DN korzystamy z naturalnych metod łagodzenia bólu porodowego, nie stosuje się tu metod farmakologicznych.
6Czy dodatni posiew w kierunku Streptococcus agalactiae jest przeciwwskazaniem do porodu w DN?
Nie, jeżeli posiew jest dodatni, rodząca otrzymuje antybiotyk zgodnie ze standardem. Profilaktykę antybiotykowa zaczynamy już w Izbie Przyjęć.
7Czy w DN muszę mieć założone wkłucie dożylne (wenflon)?
To, czy wkłucie będzie założone zależy m.in. od tego, czy konieczne jest stosowanie antybiotyku z powodu GBS (+) oraz od przeszłej i obecnej sytuacji położniczej.
8Czy wykonuje się tu zapisy KTG?
Ostateczną kwalifikacją do porodu w DN jest wykonanie zapisu KTG w Izbie Przyjęć i jego prawidłowy wynik. W DN nie wykonujemy okresowych zapisów KTG, jedynie co 15-30 minut osłuchujemy tętna dziecka, a w zaawanasowanym porodzie – po każdym skurczu. W uzasadnionych sytuacjach położna prowadząca poród może podjąć decyzję o konieczności podłączenia zapisu KTG.
9Czy poród w DN jest bezpieczny?
Tak! Opiekę nad rodzącą kobietą i jej dzieckiem sprawują doświadczone położne. W przypadku wykrycia nieprawidłowości kobieta transferowana jest do Bloku Porodowego, gdzie poród jest kontynuowany pod intensywniejszym nadzorem (np. stały zapis KTG). Jeżeli pojawią się wskazania, poród kończy się cięciem cesarskim. Z uwagi na wcześniejsze kwalifikacje do porodu w DN, trafiają tu kobiety w ciąży niskiego ryzyka, a co za tym idzie, jest mniejsze prawdopodobieństwo pojawienia się powikłań okołoporodowych. Odbywają się tu jedynie porody niskiego ryzyka.