Szanowni Państwo

Szpital św. Zofii świadczy Wam usługi na podstawie kontraktu z NFZ.

Fundusz płaci Szpitalowi wynagrodzenie za świadczenia medyczne stawkę zryczałtowaną 1820 zł za każdy poród (fizjologiczny, cięcie cesarskie, poród zabiegowy, poród z komplikacjami) oraz 416 zł za znieczulenie zewnątrzoponowe porodu.

Są to kwoty poniżej kosztów realizacji świadczeń, nie uwzględniające jakości usług, wzrostu kosztów utrzymania Szpitala czy kwalifikacji personelu.
Nasze średnie koszty porodu to około 3400 zł.
Narodowy Fundusz Zdrowia nie płaci za jakość usług.

Prosimy byście wspierali nas darowiznami jeśli:

  • uważacie, że zasługujemy na to,
  • chcecie, by opieka w Szpitalu była na coraz lepszym poziomie,
  • by było nas stać na zatrudnienie niezbędnej liczby personelu,
  • by Szpital dysponował nowoczesnym sprzętem i wyposażeniem.


Jeśli uważacie, że stać Was na pomoc dla Szpitala św. Zofii, to prosimy o wpłaty w Izbie Przyjęć lub na konto 66 1240 6319 1111 0000 4780 2247 z zaznaczeniem, że jest to darowizna na cele statutowe Fundacji dla Szpitala Specjalistycznego św. Zofii z przeznaczeniem na wsparcie jego działalności.

Jesteśmy nadal Placówką publiczną, a „Nasze przetrwanie zależy od Was”.

Dyrektor Szpitala św. Zofii
Wojciech Puzyna dr n. med.
Warszawa 2015.07.23